Aportació al PAT per Pedro Barbero


REFORÇS PER L'ESTIU.

Ja estem a punt d'acabar el curs, de fet els alumnes estan desconectats. Encare no sabem les notes però tothom les ensuma.

A tutoria i després de consultar amb la resta de professors hem confeccionat un plà de treball pel juliol.

Tots els alumnes menys tres tenien pendents les matemàtiques de 1er curs i aquest 2º curs el portan bastant justet.

L'hàbit de lectura és un altre que atacarem durant les vacances complementat amb la redacció diària de la lectura, tant en català com en castellà.Tot això complementat amb una matèria que poden escollir lliurament.

El plà comporta hàbits i hores de treball.

Hora de llevar-se del llit. A les 9 del matí com més tard.

Entre 9 i 10 fer-se l'habitació, llit.... i asmorzar.

Començar a treballar a les 10h. Mates 1 h +Lectura català  1 h+ Redacció 0.5hores amb boligraf.

Els alumnes alternaran les matèries cada día , exemple : 2º día Anglès 1h +Lectura castellà 1h+Redacció 0.5h.

 

Els pares tenen que signa el calendari que hem fet a tutoria i tenen que tenir una participació activa com és revisar el treball diari i escoltar la redacció del seu fill o filla.

Els alumnes han rebut un dossier de matemàtiques i poden escollir els llibres que vulguin de lectura. Hem aconsellat que visitin les biblioteques properes per tal d'estalviar la compra.

 

Els alumnes tindran que lliurar el dossier , redaccions i la resta de material al començament del curs al professor de referència de la matèria i serà valorat pel mateix com a primera nota de curs.

Entenem que la implicació activa dels alumnes, pares , tutor i la resta del professorat durant les vacances deu de continuar i servir per omplir forats no assolits durant el curs .

 

Pedro Barbero

IES GALLECS